Condicions generals de venta

CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS DE COMPRA

Les condicions generals de venda descrites a continuació (d’ara endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web Www.oleanderbio.com (denominat en endavant «Usuari» o «Vostè») i el venedor que és la societat ALIMENTS BIOLÒGICS OLEANDER S.A. Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d’anul·lació prèvia, expressa i escrita. Oleander pot ocasionalment modificar els articles de les seves condicions generals, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina Web www.oleanderbio.com (denominada d’ara endavant «Portal»). Aquestes modificacions són atribuïbles a partir de la seva publicació en Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra en la pàgina Web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d’haver-les llegit. Accedint al Portal, vostè es compromet a respectar les Condicions Generals així com les Condicions d’Utilització que figuren en aquestes.

1. MODALITATS DE VENDA Posem a la seva disposició la següents modalitat per a fer una comanda: Per Internet en la nostra pàgina web: www.oleanderbio.com (24h/dia, tots els dies)

2. PREUS Els preus de venda indicats en el Portal es mostren en euros. L’IVA està inclòs en aquests preus. Ens reservem el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades en el Portal en el moment de la realització de la seva comanda.

3. DISPONIBILITAT S’ha de tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d’estoc disponibles. Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic en un termini de 15 dies (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per a comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el seu(s) producte(s). Si algun dels productes de la seva comanda no estigués disponible, ens comprometem a enviar-li els productes disponibles i a regalar-li les despeses d’enviament de la resta de la seva compra. Li proposarem enviar-li en substitució del producte no disponible, un article de qualitat i preu equivalent. En cas de rebuig, procedirem al reemborsament de l’esmentat producte.

4. MODALITAT D’ENVIAMENT I FORMES DE PAGAMENT: La comanda serà enviada a l’adreça que va indicar en el moment en el qual va fer la seva compra. Oleander farà tot el possible per a respectar els terminis de lliurament esmentats en el Portal. No obstant això, www.oleanderbio.com no es fa responsable de les conseqüències degudes a un retard d’enviament o a una pèrdua del paquet per part de persones alienes al contracte de transport, per vostè mateix o per raons o causes imprevisibles o insalvables d’una força major. En cas que no rebés un paquet en el termini indicat, es durà a terme una recerca juntament amb el transportista que podria durar diversos dies (el termini aproximat és de catorze (14) dies hàbils. Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reexpedició ni reemborsament de la comanda. En rebre el seu paquet, siusplau , verifiqui que tot està conforme amb la seva comanda i en perfecte estat.

Si no estigués d’acord amb els articles lliurats, firmi i indiqui a mà en l’albarà les anomalies que va trobar en rebre’l. Sense perjudici de les garanties legals aplicables, li recordem que haurà d’informar-nos d’aquesta devolució per e-mail a comercial@oleanderbio.com el mateix dia o com a màxim un dia laborable després de la recepció de la comanda. Només s’acceptaran les devolucions de productes en el seu estat original, és a dir, en el seu embalatge, els paquets induviduals no poden ser oberts.

Per raons de seguretat, www.oleanderbio.com verifica totes les comandes pagades amb targeta bancària. En aquest cas, se li demanaran o exigiran dades complementàries per a poder acceptar la seva compra. A més, per a qualsevol comanda l’import de la qual sigui superior a un barem fixat per www.oleanderbio.com , se li demanarà un document d’identitat i un justificant de domicili que haurà d’enviar-nos per correu electrònic. Lamentem les molèsties que aquest procediment pogués causar-li.

Aquestes mesures de seguretat són una prova fefaent de la nostra voluntat per a protegir els clients de www.oleanderbio.com contra eventuals fraus bancaris. Mètodes de pagament: posem a la seva disposició 2 modalitats de pagament: amb targeta de crèdit (Visa o Mastercard) i amb Bizum . Si opta pel pagament amb targeta, el pagament es carregarà en el moment de l’expedició de la comanda, sempre que hagi obtingut l’autorització prèvia del seu banc o caixa. Si el pagament no ha estat autoritzat, la seva comanda no podrà tenir-se en compte.

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS. Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra.

Tots els productes comprats a “www.oleanderbio.com ” podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de 15 dies hàbils comptats des de la data de lliurament. El client haurà de revisar que el producte ha arribat en perfecte estat i que no ha sofert cap mena de mal durant el transport. No s’admetran reclamacions per danys en transport transcorregudes 24 hores des de la recepció del producte. Per a exercitar el dret de desistiment, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client a través de correu electrònic a comercial@oleanderbio.com Formulari de desistiment per a la devolució de productes: (només ha de complir i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte) – A l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom, la seva adreça completa i, si disposa d’ells, el seu número de fax i la seva adreça de correu electrònic): – Per la present li comunico/comuniquem () que desisteixo del meu/desistim del nostre () contracte de venda del següent bé: – Demanat el/rebut el () – Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris – Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris – Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper) – Data Dins d’aquest termini, podrà retornar-nos aquest producte (les despeses d’enviament correran pel seu compte) juntament amb la factura. Li preguem que ens retorni la mercaderia per correu certificat o amb una assegurança que podrà fer amb la companyia de transports pel valor del producte. Aquesta assegurança serà necessària en cas de despulla o pèrdua de la mercaderia per part de la companyia de transports. En qualsevol cas, les eventuals despeses de la devolució són a càrrec del consumidor. Segons el present dret de devolució només s’acceptaran els productes que siguin enviats amb el seu embalatge original, en estat nou i complet . No obstant això, si la devolució en l’embalatge original no fos possible, podrà retornar-se el producte utilitzant un embalatge equivalent, segur per al producte. No s’acceptaran articles que hagin estat enviats incomplets, trencats , o bruts per part del Client. Els terminis esmentats anteriorment s’apliquen a partir del dia de la recepció de la comanda. Si es retorna el producte en els set dies partir del lliurament en el seu domicili, www.oleanderbio.com li reemborsarà l’import.

 

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Li informem que les dades personals facilitades per Vostè seran tractades sota la responsabilitat de ALIMENTOS BIOLOGICOS OLEANDER, SA, amb CIF A43351287, situada al Camí Ample, s/n.  43392 Castellvell del Camp (Tarragona), telèfon 977.768.314 i e-mail de contacte info@oleanderbio.com, amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de compra dels productes de la nostra Entitat i les gestions administratives i de facturació que es derivin i seran conservades mentre es mantingui la present relació i el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves dades és fonamentarà en l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, a retirar el consentiment atorgat en el seu cas i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a euro@oleanderbio.com, adjuntant en ambdós casos fotocòpia de document oficial que l’identifiqui, així com obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

 

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular, dinamitzador i gestor dels continguts de la Web www.oleanderbio.com és ALIMENTOS BIOLOGICOS OLEANDER, SA, atenent a comunicacions de los usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat de info@oleanderbio.com.     

 

7.PROPIETAT INTEL·LECTUAL Tot el contingut del lloc www.oleanderbio.com (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és la propietat de Oleander , dels seus proveïdors o col·laboradors.